Hjem

   Antennerenoveringsholdet

                   2016.


   .


      OZ6 Aabenraa Radio Club            

  Næste klubmøde !


 Mojn Venner! 


Nu på Torsdag, den 24. september 2020 kl. 19,30. afholdes afdelingens årlige ordinære generalforsamling.


Generalforsamlingen var jo planlagt til den 12 marts, men blev udsat p.g.a. covid 19 !


Det er denne aften vi debatterer og vedtager hvordan DIN og MIN afdeling økonomisk og aktivitetsmæssigt skal fungere i det kommende år !


PS.: Rettelse af Dagsordenen i forhold til Ugebrev 38 !!


Ny DAGSORDEN:


1.Valg af dirigent.
2.Beretning fra Formanden og Initiativudvalget.
3.Regnskab fremlægges af kassereren OZ1LFW, og kontingent fastsættes for det
kommende år.
Herunder også økonomien i "kaffekassen".
4.Nyvalg eller genvalg af kasserer OZ1LFW , bestyrelsesmedlem OZ2JMG og samtlige
udvalg.
5.Indkomne forslag.
Evt. forslag skal foreligge hos bestyrelsen 8 dage før GF.
6.Eventuelt.


Mød op og lad os høre DIN mening og DINE initiativer for det kommende år i afdelingen.


Kaffen er i for øvrigt GRATIS denne aften !


- - - - - -


Torsdag d. 1 oktober 2020 kommer OZ2I Henning og holder et foredrag ”Radio på farten”


Vy 73 de oz7ue John.Vi starter som sædvanlig kl. 1930 !


Vi ses !


- - - - - - - - -


   

 OZ7UE, John har sendt et par links.


https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzJlYWUzYWMxLWVhZDAtNDI2Ni05YjY2LWQ1NWQ1MDE3ODk5Ng/ en rekort på 9 Khz,


og en fortælling om am radiofoni http://danskradio.dk/kalundborgradiofonistation.html ca midt på siden er der en lyd fil, “ Rundtur på Kalundborg Radiofonistation, maj 2012.Rundtur på Kalundborg Radiofonistation, maj 2012. “ rigtig god men 3 timer men den kan der jo lyttes til når loddekolben svinges.


Vi snakker også om-, og ser på mange andre ting, Hvis du er interesseret så kom og vær med.


- - - - - - - - - - -


Der er foreslået flere gode tekniske Youtubere bl. a. w2aew, MR. Carlsons Lab, EEVblog og TX Factor !

- - - - - - - - - -

  Sidste klubmøde !

 

   Mojn Venner!


I torsdags den 17. september 2020 kiggede vi lidt på DMR bl.a. en TYT MD-9600 radio, og programmet der bruges til at lave/rette codeplug filer.


Ved hjælp af OZ1BMO Gert´s Håndradio fik vi også lavet en qso over Knivsbjergs DMR repeateren.

- - - - - - - - - -


Der var et ønske om at lave en klubaften med "Nano" VNA-en og dens muligheder!

 

 - - - - - - - - - -

Svend Aage sendte mig gennemgangen af emnet i en PDF fil, som du kan hente, her


En meget fin gennemgang af kemien i plast !!


- - - - - - - - 


Datalogger program,

en aften med oscar 100,

logic prober,

magnetisk loop antenne, måske et klub bygge projekt.

Kom igen med FT8, PSK31 med praktiske tips.

Et foredrag om DMR radio.

Raspberry Pi, hvad har medlemmerne brugt den til?

Home automatisering.

Geoclock med Raspberry Pi.


Årets udflugt til Mekanisk museum i Hokkerup undersøges!
Info:Støt D-Star på Knivs-

bjerg på konto

3230-3442049017

OZ5JAN


“Amatørnyt”  på Knivsbjerg repeateren 145.725 MHz . Hver tirsdag kl. 20.00.  med radioamatørnyheder fra vores del af landet !
Afdelingsfrekvensen 145.525 MHz. Ofte nogle QRV mellem kl. 17 og 18.


Lørdag ofte nogle af klubbens medlemmer qrv omkring 3,707Mhz

kl. 09.45
Copyright ® 2014 - 2020 OZ6ARC.DK