Hjem

   Antennerenoveringsholdet

                   2016.


   .


      OZ6 Aabenraa Radio Club            

  Næste klubmøde !


 Mojn Venner! 


Næste gang Torsdag d. 3. dec. 2020 skal vi se hvordan de seneste forsøg med UN-UN er faldet ud i prak-sis og lige drøfte hvordan vi skal for-holde os i Julemåneden....


Vy73 de OZ1BMO
Gert

- - - - - - - - -

Så er der nyt fra Arthur, OZ1CCJ !


Radioamatørmøde på Knivsbjerg Repeateren.


Næste gang i aften mandag d. 30/11 - 2020


Forud for hvert Radioamatørmøde vil der på Amatørnyt om tirsdagen blive annonceret et emne, der vil være mødets hovedemne. Foruden hovedemnet kan der også luftes og diskuteres andre emner i kortere tidsrum. Hvis der er optræk til, at et emne egner sig til et fremtidigt hovedemne, kan det evt. henvises til et senere Radioamatørmøde.


Forslag til emner er selvsagt velkomne. Alle emner vil være radioamatør-relaterede.

Emnet på mødet i aften bliver: Støj & forstyrrelser (EMC).
Stikord til emnet:

Støj i modtageren på HF/VHF/UHF
Forstyttelser hos andre fra vore sen-dere.


Love og regler


Samarbejde med myndigheder (Støjtjenesten)
EDR EMC-gruppe & lokale EMC-teams.  Identifikation af støjkilder
Pejlesystemer til HF/VHF/UHF
Afhjælpning af EMC-problemer
Find selv på flere …


De tænkte fremtidige emner formodes at være relevante for alle radioamatører, og da Knivsbjerg Repeaterens dækningsområde er stort, vil mange også uden for klubbens naturlige opland kunne deltage i Radioamatørmøde.

HUSK at det foregår kl. 20:00 på

Knivsbjerg Repeateren
Frekvens: 145,725 MHz
Spacing: – 600 kHz
Mode: FM
Antenne polarisation: Lodret.

Vel mødt til en god snak om Støj & forstyrrelser (EMC).


NB: Lyt og deltag også i Amatørnyt på Knivsbjerg Repeateren hver tirsdag kl. 20:00.


- - - - - -


Se alle nyheder på vores altid aktuelle og opdaterede hjemmeside !
http://www.oz6arc.dk. HUSK! Opdater din browser, så det ikke er gammelt indhold fra cachen, du ser! Det er ikke altid browseren gør det selv! Har du forslag til relevante link´s, så skik en email til mig, og dermed bidrage til lidt afveksling på hjemmesiden !

73 og velkommen !


- - - - - - - - -

73´de oz9acv .

- - - - - - -


I testen EU HF Championship 2020
opnåede OZ1KVM Germann OZ-re-kord for SO LP SSB med 298 QSO og
OU2I Henning forbedrede sin OZ-Re-kord for SO LP CW med 618 QSO

.

Vi ses i klubben...


- - - - - - - - -


   

 OZ7UE, John har sendt et par links.


https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzJlYWUzYWMxLWVhZDAtNDI2Ni05YjY2LWQ1NWQ1MDE3ODk5Ng/ en rekort på 9 Khz,


og en fortælling om am radiofoni http://danskradio.dk/kalundborgradiofonistation.html ca midt på siden er der en lyd fil, “ Rundtur på Kalundborg Radiofonistation, maj 2012.Rundtur på Kalundborg Radiofonistation, maj 2012. “ rigtig god men 3 timer men den kan der jo lyttes til når loddekolben svinges.


Vi snakker også om-, og ser på mange andre ting, Hvis du er interesseret så kom og vær med.


- - - - - - - - - - -


Der er foreslået flere gode tekniske Youtubere bl. a. w2aew, MR. Carlsons Lab, EEVblog og TX Factor !

- - - - - - - - - -

  Sidste klubmøde !

 

   Mojn Venner!


I Torsdags, den 26. Nov. 2020 havde vi igen en hyggelig aften i Åbenrå afdelingen.
Der var fuldt hus, coronamæssigt, og der kom også gæster fra Kværs, dejligt med nye ansigter (se billeder)


Vi kiggede på EFHW un-un’s som OZ1KBT Allan og OZ7UE John havde fabrikeret i 3D miniformat og Allans projekt blev målt til topkarakter, så den var “lige i skabet”.


OZ9PO Poul fik også løst et strøm-forsynings problem takket være OZ5JAN, Jann.


OZ5JAN Jann havde medbragt et fornemt Radio Communication Tester fra Marconi, som OZ1BMO Gert skulle låne til en fintuning af en TR2200G...


- - - - - - -


Til slut så vi et sjovt eksempel på at VLF kan gennemtrænge tykke vægge, nemlig ved en pladeoptagelse fra først i 70’erne da Mike Oldfield indspillede “Tubular Bells”. Ved optagelsen havde der nemlig indsneget sig et CW signal fra en lokal VLF sender som blev optaget på Mike Oldfields plade....og som er der stadig på skiven den dag i dag. Så hvis du er i besiddelse af Tubular Bells, så har du også en optagelse af VLF
hvis man vil lytte på vlf hvis der en frekvens list på denne hjemmeside https://www.smeter.net/stations/vlf-stations.php

- - - - - - - - -


Emner der måske er interresse for!


Datalogger program,

en aften med oscar 100,

logic prober,

magnetisk loop antenne, måske et klub bygge projekt.

Kom igen med FT8, PSK31 med praktiske tips.

Et foredrag om DMR radio.

Raspberry Pi, hvad har medlemmerne brugt den til?

Home automatisering.

Geoclock med Raspberry Pi.


Årets udflugt til Mekanisk museum i Hokkerup undersøges!
Info:Støt D-Star på Knivs-

bjerg på konto

3230-3442049017

OZ5JAN


“Amatørnyt”  på Knivsbjerg repeateren 145.725 MHz . Hver tirsdag kl. 20.00.  med radioamatørnyheder fra vores del af landet !
Afdelingsfrekvensen 145.525 MHz. Ofte nogle QRV mellem kl. 17 og 18.


Lørdag ofte nogle af klubbens medlemmer qrv omkring 3,707Mhz

kl. 09.45
Copyright ® 2014 - 2020 OZ6ARC.DK