Hjem

   Antennerenoveringsholdet

                   2016.


   Foto: s.k. OZ5WK, Kalle.


      OZ6 Aabenraa Radio Club            

  Næste klubmøde !


   Mojn Venner !

      

Næste Torsdag, den 21.marts 2019 har vi almindelig klubaften, hvor vi diskuterer aktuelle emner, samt visser, hvad vi har gang i !Her er et link til en lille youtube video om Sonoffs produkter, videoen er på dansk https://www.youtube.com/watch?v=L4uXwzfKbYk

 

     Og så lige et link til en udsendelse fra NDR3 om en Tysk radioamatør der bor lige syd for grænsen, DK5LA der har et kæmpe antenne anlæg til EME, indslaget om DK5LA starter ved ca. 32min .

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/das/DAS-mit-Physiker-Ulrich-Walter,dasx17202.html

 

vy 73 de oz7ue John

    

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hermed et link til en tysk udsendelse med titlen “Operation Hamster” https://www.mdr.de/mediathek/fernsehen/a-z/video-177054_zc-ca8ec3f4_zs-73445a6d.html  en spion/radio sender beretning.  En fantastisk historie!

  Sidste klubmøde !

 

   Mojn Venner!

   

I Torsdags, den 14. marts 2019 havde vi afdelingens årlige ordinære generalforsamling ! Det er denne aften hvor vi debatterede og vedtog, hvordan DIN og MIN afdeling økonomisk og aktivitetsmæssigt skal fungere i det kommende år !


Dagsorden:


1. Valg af dirigent.


Formanden, OZ7UE, John påtog sig hvervet som dirigent, hvorefter han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt !


2. Beretning fra formand og initiativudvalg.


Formanden oplyste at de fleste klubaftener havde været almindelige klubaftener, der havde været hyggelige og interessante. Nogle aftener havde der været foredrag, og andre aftener havde der været tekniske forevisninger. Han takkede derefter Køkkenfolkene, især OZ1ODK, Gunnar! Han takkede ligeledes ugebrevsredaktøren!


Spørgsmål: Ingen.


OZ6IQ, Preben oplyste, at initiativet til yderligere aktiviteter står vi alle for!


Formandens beretning godkendt med akklamation !


3. Regnskab fremlægges af kassereren, OZ1LFW, Svend Aage, og kontingent fastsættes for det kommende år.


Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der balancerer med kr. 10.015,88, status balancerer med kr. 21.158,09. Svend Aage oplyste at der i øjeblikket er 22 medlemmer!


Regnskabet godkendt med akklamation !

En stor del af klubbens indtægter kommer fra salg af materialer, hvorfor man udtrykte håb om et godt salg i Agerskov sidst på måneden.


Næste års kontingent fastsat til uforandret kr. 250,00.


Det reviderede regnskab kan fås ved henvendelse til kassereren!


4. Nyvalg eller genvalg af formand OZ7UE, John, og samtlige udvalg.


Formanden OZ7UE, John, og samtlige udvalg blev genvalgt !


Revisor: OZ6IQ, Preben og OZ2JMG, Jan.

Elektronikudvalget: OZ6AQ, Werner, OZ5JAN, Jann, OZ2JMG, Jan.

Initiativudvalget: OZ6IQ, Preben og OZ7UE, John.

Køkken: OZ1ODK, Gunnar og OZ9ACV, Lejf.

Klubhusansvarlig: OZ7UE,John.

Hjemmesideredaktør: OZ9ACV, Lejf.

Ugebrev/OZ - redaktør: OZ9ACV, Lejf.

Amatørnyt - redaktør: OZ2JMG, Jan / OZ7UE, John.


5. Indkomne forslag.


Evt. forslag skal foreligge hos bestyrelsen 8 dage før GF.

Ingen indkomne forslag.


6. Eventuelt:


OZ1BMO, Gert foreslog, at man inviterede, evt. sammen med Als eller Sønderborg, OZ1BJZ, Michael til at fortælle om DMR radio!

OZ6IQ, Preben foreslog, at formanden skulle undersøge hos Aabenraa kommune, hvorledes vi er stillet, ved evt. afvikling af Klubhuset, hvis det skulle blive aktuelt en dag at afvikle foreningen, hvilket han håbede ville vare mange år endnu!


Dirigenten takkede for god ro og orden!


Derefter var afdelingen vært ved en kop kaffe med brød


Info:Støt D-Star på Knivs-

bjerg på konto

3230-3442049017

OZ5JAN


“Amatørnyt”  på Knivsbjerg repeateren 145.725 MHz . Hver tirsdag kl. 20.00.  med radioamatørnyheder fra vores del af landet !
Afdelingsfrekvensen 145.525 MHz. Ofte nogle QRV mellem kl. 17 og 18.

Lørdag ofte nogle af klubbens medlemmer qrv omkring 3,707Mhz

kl. 9.45
Copyright ® 2014 - 2018 OZ6ARC.DK